Välkommen till Öresundsregionen

Produktionslogistik, grossistförsörjning, färskvaror och hemleverans –  direkt till dina mottagare

Sveriges livsmedelshubb

Livsmedelslogistik till och från ett av Sveriges största konsumtions- och produktionsområde

Öresundsregionen är den region där vi 1948 startade vår verksamhet. Det innebär att förutom vårt huvudkontor kan erbjuda ett fullservice erbjudande i regionen. I Helsingborg finns våra nybyggda lager och Distributionscenter på Vasatorp och Ljusekulla. Samtliga tjänster till respektive kundsegment inneäbr; produktionslogistik, grossistledet, butikskedjor, hemleveranser samt direktleveranser av färskvaror till Horeca.

Till Öresundsregionen
Att effektivt nå ett av Sveriges största konsumtionsområde är viktigt för många varuägare. Vi kan erbjuda korta ledtider eftersom vi alltid finns nära mottagaren och därmed slutkonsumeten.

Från Öresundsregionen
I Helsingborg finns vårt Svenska internationella kontor vilket gör att detta blir porten ut till eller ifrån Europa eller Internationellt via flyg- eller sjöfrakt. Helsingborg Hamn ligger endast någon kilometer bort från våra lager och terminaler.  Några av landets största matproducenter är placerade i södra Sverige på grund av regionens bördiga jord, vilket gör regionen till en viktigt utgångspunkt i vår fjärrtrafik till hela landet.

Fördelar

Från Öresundsregionen når vi grossister, butiker och hemleveranser på en ledtidsdag över hela Sverige, samtidigt som vi har transporter till samtliga övriga nordiska länder.  Med tjänster som infrysning, plock, cross-dockning, container lossning/lastning samt display och expo hantering har vi ett fullservice erbjudande inom lager. Helsingborg är en sk supertemp region, vilket innebär att vi hanterar både fryst, kylt och torrt livsmedelsgods.

Styckegods till och från Europa – vi ingår i nätverket EFN. Något som innebär att vi hanterar styckegods tillsammans med samarbetspartners över hela kontinenten. Från Helsingborg hanterar vi även direktflöden av internationellt gods.

Fördelar

Tack vare vårt lager placering vid Göteborgs hamn slipper våra kunder hantera returtransporter av importerat gods i container. Både en besparing av transport och samtidigt ett miljövänligare alteranativ än att fraka tillbaka dessa till Göteborg. Hanteringstiden för inlastning och lossning blir samtidigt minimal.

Från Göteborg når vi både grossister, butiker och hemleveranser på en ledtidsdag (med undandtag för Norrland) i hela Sverige, samtidigt som vi har transporter till samtliga övriga nordiska länder.  Med tjänster som infrysning, plock, cross-dockning, container lossning/lastning samt display och expo hantering har vi ett fullservice erbjudande inom lager. I Göteborg hanterar vi gods i flera olika temperaturzoner, både fryst, kylt och torrt gods.

Välkommen till Team Bring Frigo

Sedan starten på 2020 arbetar vi i  regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef, samt kundsupportfunktioner. Tillsammans kommer de att erbjuda god kundvård i respektive region och arbeta proaktivt baserat på våra kunders behov.

Teamen genomför tillsammans med Dig volym och produktionsanalys. Arbetar fram lösningsförslag, uppdragsbeskrivningar och avtal samt bistår i planering, inleveranser, driftsätter och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för de varuägare som väljer Öresundsregionen som utgångspunkt.

Välkommen till Team Bring Frigo

Sedan starten på 2020 arbetar vi i  regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef, samt kundsupportfunktioner. Tillsammans kommer de att erbjuda god kundvård i respektive region och arbeta proaktivt baserat på våra kunders behov.

Teamen genomför tillsammans volym och produktanalyer. Arbetar fram lösningsförslag, tjänstebeskrivningar och avtal samt bistår i planering, inleveranser, driftsätter och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för de varuägare som väljer Bring Frigo Göteborg som utgångspunkt.

Instressanmälan Öresundsregionen

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras via södra Sverige? Tveka inte att höra av er till oss.